Visie

In mijn werk en privé omgeving heb ik veel mensen onnodig tegen mentale problemen aan zien lopen. Het was vaak niet de gebeurtenis of de tegenslag wat het probleem veroorzaakte, maar juist de manier waarop men hiermee omging. In mijn praktijk ervaar ik dat mijn mentale begeleiding daadwerkelijk kan bijdragen aan het voorkomen en oplossen van gedragsproblemen.

Steeds meer druk en uitval

In deze huidige tijd word je geconfronteerd met toenemende prestatiedruk, sociale druk en de nieuwe zakelijkheid. Veel mensen zijn hier niet meer, zonder hulp van buitenaf, tegen bestand. In Nederland zijn op dit moment 1 miljoen mensen gediagnosticeerd als depressief en gebruiken 800.000 mensen dagelijks antidepressiva. Om duurzaam te kunnen functioneren en te voldoen aan de toenemende eisen die maatschappelijk en privé aan je worden gesteld, zal mentale begeleiding en verzorging steeds meer nodig zijn. 
 
Mentale begeleiding wordt de standaard

Jaarlijks stijgt het verzuimpercentage door een burn-out. Om dit tij te keren zullen psychosociale coaches en counselors in toenemende mate preventief en curatief  worden ingezet. Mensen zullen ook op eigen initiatief steeds vaker en eerder de hulp van een mentale begeleider gaan inroepen, ondanks dat de vergoedingen van de zorgverzekeraars verder zullen versoberen. Indien men geen of onvoldoende vergoeding krijgt van een zorgverzekeraar om zelf de behandeling te kunnen betalen, zullen werkgevers in toenemende mate bereid zijn om hier financieel bij te springen. Dit, mede gestimuleerd door de strenge verzuim en arbeidsongeschiktheidswetgeving.