Telefonische consulten

Een telefonische consult is een praktische manier om samen met mij aan jouw Probleemgebied te werken. De telefonische gesprekken verlopen op precies dezelfde inhoudelijke wijze als face-to-face gesprekken en zijn daarom even effectief. Daarnaast zijn er de volgende voordelen:
  • Praktisch:               Besparen op reistijd en reiskosten.
  • Openheid:               Telefonisch spreek men vaak vrijer.
  • Minder spanning:     Minder spanning omdat je in je eigen omgeving bent.
  • Focus:                    Minder afleiding, meer focus en een gerichter gesprek.
  • Lage drempel:         Je hoeft er de deur niet voor uit.
  • Onopvallend:           Niemand ontdekt dat je psychosociale hulp krijgt.
Je spreekt met mij vanuit je eigen veilige omgeving. In de loop van het gesprek ervaar je het telefoon gesprek al snel niet meer als een gesprek dat op afstand is.  

Effectiviteit telefonische therapie

Inmiddels zijn er veel individuele studies gedaan naar de effectiviteit van behandelingen op afstand. Deze wijzen uit dat de behandelresultaten van deze interventies over het algemeen niet onderdoen voor die van face-to-face therapieën. Bij deze behandelingsvorm is het dan wel belangrijk dat er begeleiding wordt gegeven door een deskundige hulpverlener      
 
Telefonische Consulten 

De telefonische gesprekken worden gevoerd via jouw vaste of mobiele telefoonaansluiting.  Je belt hiervoor een  lokaal nummer. In de gesprekken maken we gebruik van Mijn methode die ik afstem op jouw persoonlijke Probleemgebied. Je gebruikt Mijn Boek als ondersteuning én als toevoeging op de gesprekken.

Tevredenheidsgarantie

Reeds vele cliënten hebben met telefonische consulten gebruik gemaakt van Mijn methode, Nagenoeg alle cliënten ondervonden een verbetering van hun klachten. Als gevolg van deze resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie