Gesprekstarieven

Tutorials

Het gebruik van alle 40 Tutorials                                             17,95 euro

Mijn boeken 

Niets meer moeten                                                                    22,95 euro  
 
Zelfhulp bij stress, conflicten en andere ongemakken              22,95 euro  

Gesprekken

Intakegesprek                                                                             99,- euro (circa 90 minuten)                                                                                               
Vervolggesprek particulieren                                                      99,- euro (circa 90 minuten)         
Vervolggesprek werknemers met vergoeding  werkgever        149,- euro (circa 90 minuten)          
                                                   
Zelfstudies

1 uur  ondersteuning                                                                  84,-  euro                    
 
                                                                       

Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen de kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Tevredenheidsgarantie

Vele cliënten hebben inmiddels gebruik gemaakt van Mijn methode, Nagenoeg alle cliënten ondervonden een verbetering van hun klachten. Als gevolg van deze resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Deze garantie wordt gegeven op zowel de gesprekken als de email behandeling. Als er na het tweede gesprek of de tweede week email therapie geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 

Ondersteuning goede doelen

Jaarlijks schenkt mijn praktijk een bedrag van 1% van de totale bruto jaaromzet aan goede doelen. Dit bedrag komt tot stand door mijn werkzaamheden in de praktijk en de verkoop van mijn boek. Bij elk consult gaat er dus 1% van het factuurbedrag naar de geselecteerde Goede doelen

Toeslag consulten bij werkgeversvergoeding

Ik streef ernaar om mijn consulten ook voor particuliere bereikbaar te houden. Om dit te kunnen bieden, bereken ik een toeslag naar draagkracht. Cliënten die de consulten vergoed krijgen van hun werkgever, betalen daarom een toeslag van 59,- euro per uur.  

Vergoeding door werkgever

Mijn cliënten krijgen vaak geheel of gedeeltelijk een vergoeding van hun werkgever. Volgens de Arbowet is een werkgever namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van een werknemer. Werkgevers zijn daarom vaak bereid om werknemers met hun gezondheid en welzijn te helpen. De werkgever is verplicht je ondersteuning te bieden als je last hebt van geestelijke en/of lichamelijke klachten. In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Indien je werkgever bereid is om de consulten te vergoeden, dan kun je mijn nota's declareren bij je werkgever. Zie  verder: Vergoeding werkgever

Overigen Voorwaarden
 
Op alle diensten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Almere. Op deze website is de Disclaimer Website  van toepassing. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.