Werk en Privé Balans

Een verstoring in de werk -en privé balans kan ontstaan door chronisch teveel aan inspanning in combinatie met een tekort aan herstel. Daarnaast is er vaak geen focus meer op datgene wat de hoogste prioriteit verdient; zoals bijvoorbeeld gezondheid, gezin en vrienden. Beperkende vervormingen als; overdreven plichtsgetrouwheid, perfectionisme, faalangst en werkverslaving zijn belangrijke risicofactoren. Vaak zijn deze vervormingen met elkaar verbonden in een spiraal: "Als ik niet hard werk, vindt niemand mij aardig en competent. Ik krijg dan nooit promotie en wordt uiteindelijk ontslagen. Mijn gezin is dan de dupe. Ik moet dus nog harder werken". Deze vervormingen zijn zeer dwingend en kosten je te veel energie om lang vol te houden. Jouw energie gaat uiteindelijk op aan dwangmatig gedrag zoals bijvoorbeeld:
 • Altijd gewaardeerd en gerespecteerd te moeten worden
 • Altijd beter dan collega's moeten zijn en goed moeten presteren
 • Geen fouten mogen maken en alles moeten controleren
 • Alles altijd zelf moeten doen en geen hulp mogen vragen
 • Geen NEE mogen zeggen en altijd gelijk moeten krijgen
 • Je schuldig of angstig voelen als je niet werkt of niet goed presteert
 • Anderen en jezelf niet mogen teleurstellen

Beperkende overtuigingen loslaten
 
In de gesprekken ga je onderzoeken welke valkuilen en spiralen bijdragen aan het ontstaan van jouw onbalans. Je ontdekt welke onderliggende beperkende overtuigingen dit veroorzaken. Je onderzoekt wanneer en waar deze overtuigingen zijn begonnen. Je gaat bepalen of deze overtuigingen nu nog realistisch zijn. Wat kosten deze overtuigingen je als je ze vasthoudt? Wat levert het je werk en privébalans op als je ze los laat en te gaan doen wat je werkelijk 'wilt' i.p.v. wat je steeds van jezelf 'moet'. Door dit bewustzijn, ontstaat het besef en de echte wil om je prioriteiten en activiteiten te veranderen. Een verandering die nodig is om weer in balans te komen. Deze transitie van 'moeten' naar 'willen' kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten
.
Energie richten op prioriteiten

Door het loslaten van je valkuilen en overtuigingen kun je andere prioriteiten gaan stellen in je werk en privéleven. Je gaat andere keuzes maken en hiernaar handelen. Je kunt besluiten om te stoppen met activiteiten die niet bijdragen aan jouw balans. De hierdoor vrijkomende tijd en energie kun je gaan richten op activiteiten die jouw balans juist wel versterken. Afhankelijk van de problematiek, kan in de gesprekken verder aan de orde komen:
 • Gezonde en ongezonde betrokkenheid bij je werk
 • Het wegnemen van zorgen over zaken waar je geen invloed op kunt uitoefenen.
 • Het weer richten van je energie op zaken welke wel binnen je invloedssfeer liggen.
 • Het bewust worden van je slachtofferrol en eruit leren stappen.
 • Het anticiperen op de normen en waarden van anderen.
 • Het verhogen van je inlevingsvermogen.
 • Conflictmijdend, conflictgericht en conflictoplossend gedrag.
Bovenstaande doelen kun je ook kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn boek Zelfhulp bij stress, conflicten en andere ongemakken

Andere oorzaken

Afhankelijk van jouw situatie en behoefte bespreken we mogelijk nog enkele van de onderstaande probleemgebieden.     

 

Wanneer zoek je hulp?


Vaak geven cliënten mij aan moeite te hebben gehad om hulp te zoeken. Ze schoven dit liever voor zich uit, gingen weer met zichzelf in de slag of zochten naar de oplossing op Google. Op deze manier hielden ze hun probleem vaak jarenlang in stand, zonder een stap verder te komen. Jouw eerste stap vooruit is daarom het erkennen dat je een probleem hebt, accepteren dat het je hier niet meer alleen uitkomt en je dit nu samen met een deskundige wilt gaan oplossen. 
 
25 Reviews van cliënten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 
 
Behandeling methoden   
 
De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                 
40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials         
                                                                                                                                                                  

Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Mijn zelfhulpboeken

Je kunt ook zelf jouw probleem  aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken.De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt