Verlies en rouwverwerking

Rouw is afscheid nemen na een ingrijpend verlies. De dood van een geliefde, het verbreken van een relatie, geen kind kunnen krijgen, verlies van werk, vriendschap of gezondheid zijn indringende verliezen waarover gerouwd wordt. Dit verlies veranderd je leven. Niets lijkt meer hetzelfde waardoor je prioriteiten verschuiven. Wat eerst belangrijk voor je was, is nu van ondergeschikt belang.

Blijven steken in het verlies

Verreweg de meeste rouwende doorlopen het verliesproces met de stappen van ontkenning, boosheid, verzet, depressie en aanvaarding. Ongeveer 20% blijft echter steken in het verlies. Bij een chronische rouw wisselen schuldgevoelens, zelfverwijt en boosheid elkaar af met verdriet en een hevig verlangen naar de overledene. Deze rouwreacties worden na langere tijd niet minder van intensiteit. Het voelt alsof het gisteren gebeurt is. Bij uitgestelde rouw zijn er na het overlijden, het verlies van werk of een relatie niet of nauwelijks rouwreacties. Na vele maanden of zelfs jaren, treden deze reacties alsnog op. Deze reacties kunnen ineens heftig zijn zoals huilbuien, agressie en een hevig schuldgevoel. 

Onderliggende oorzaak 1:  In de knoop met jezelf

Het is vaak niet de gebeurtenis of situatie wat jouw probleem heeft veroorzaakt maar de manier waarop je daarmee omgaat. Het blijven hangen in het verlies kan echter in grote mate veroorzaakt worden doordat je in de knoop zit met jezelf. Er zijn dus nog andere onderliggende problemen als oorzaak van je emoties. Je hebt bijvoorbeeld al vaker last gehad van neerslachtigheid, somberheid, piekeren, besluiteloosheid of het moeilijk om kunnen gaan met stress, conflicten, teleurstellingen of tegenslagen. Door jouw lage draagkracht op deze gebieden, kun je jouw verlies gewoonweg minder goed dragen. Je kunt deze oorzaak ook zelfstandig aanpakken d.m.v. mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten

Het versterken van je draagkracht

In de gesprekken streven we ernaar om jou beter  met het verlies om te laten gaan door het aanpakken van een of meerdere onderliggende Probleemgebieden. Ik maak hierbij gebruik van Mijn methode, die gebaseerd is op een combinatie van reguliere gedragstherapie, coachingtechnieken én de ervaringen van mijn cliënten. De gesprekken worden ondersteund door Mijn Boeken. Ik streef ernaar jou in 4-5 gesprekken zo te begeleiden, dat je in staat bent om zelf je onderliggende probleem op te lossen. 

Onderliggende oorzaak 2 : Geen goede afsluiting

Bij sommige cliënten speelt er nog een tweede probleem. Zij hebben het verlies nog niet goed kunnen afsluiten en een vredige plek kunnen geven. Zij hebben nog steeds gevoelens van spijt of schuld.  Zij lopen rond met verwijten, teleurstellingen of boosheid naar zich zelf, maar soms ook naar anderen toe. Al naar de behoefte van deze cliënten kan gekozen worden om 1, 2 of alle 3 de stappen van rouwbegeleiding te doorlopen. Deze stappen zijn:

 1. Spreken over het verlies  

Dit is in alle gevallen de belangrijkste manier om met je verlies om te gaan. Wanneer je vertelt over je gevoelens en ervaringen dan bevestigt je daarmee het verlies. Hierdoor kan het verinnerlijkt en geaccepteerd worden. Ook moeilijke gevoelens zoals boosheid ten aanzien van de overledene, schuldgevoelens of jaloezie ten opzichte van anderen die geen verlies hebben geleden moeten hierbij uitgesproken worden.  

2: Schrijven over het verlies 

Door een afscheidsbrief te schrijven kun je uitdrukking geven aan je gevoelens. Belangrijk daarbij is dat zowel positieve als negatieve gevoelens aan bod komen. In deze afscheidsbrief kun je aan de overledenen alsnog vertellen wat je altijd nog had willen zeggen, doen of had willen voorkomen.  

3: Een (afscheids-) ritueel 

Een afscheidsritueel geeft je de mogelijkheid om het verlies ook op andere manieren te verinnerlijken. Je kunt hiermee jouw verlies alsnog een plek geven waar je vrede mee hebt én mooie herinneringen aan bewaart. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om jouw afscheidsbrief ceremonieel te verbrand op een plaats die veel herinneringen bevat aan de overledene. Je kunt deze brief ook bijvoorbeeld per flessenpost in de Noordzee uitzetten bij ondergaande zon. Of je besluit om een laatste ceremoniële reis te maken ter afscheid van de overledene. Een dergelijk ritueel geeft je de mogelijkheid om jouw verlies alsnog met vrede af te sluiten én de draad in je leven weer op te kunnen pakken.   

25 Reviews van cliënten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 
 
Behandeling methoden   
 
De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials         
                                                                                                                                   
Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Mijn zelfhulpboeken

Je kunt ook zelf jouw probleem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen