Stoppen met Piekeren

Eindeloos piekeren over werk, de kinderen, je relatie of het leven in het algemeen: chronisch piekeren is doodvermoeiend en kan zelfs leiden tot een depressie. Piekeren is meestal aangeleerd gedrag. Dus kun je het ook weer afleren. 

Piekeren door te hoge eisen aan jezelf stellen

Piekeren kan gebaseerd zijn op angst om eisen en verwachtingen die je jezelf hebt opgelegd niet te kunnen realiseren. Je blijft jezelf maar afvragen hoe je kunt voorkomen dat je hierin faalt. Dit piekeren kan echter gebaseerd zijn op onmogelijk altijd haalbare eisen zoals bijvoorbeeld       
 • Altijd door iedereen aardig, gerespecteerd en gewaardeerd moeten worden·     
 • Nooit fouten mogen maken en jezelf niet mogen teleurstellen       
 • Altijd beter dan anderen moeten zijn en anderen moeten behagen      
 • Niet lastig mogen zijn en anderen niet mogen teleurstellen       
 • Altijd alles zelf moeten doen en geen hulp mogen vragen

In de gesprekken gaan we jouw jezelf opgelegde eisen eens realistisch bekijken. Doordat je de lat voor jezelf onrealistisch hoog hebt gelegd, staat dit een ontspannen leven in de weg. Waar komen deze eisen vandaan? Wanneer ben je hiermee gestart en waarom? Wat kost het je om nu nog hieraan vast te houden. Wat levert het je op als je deze onrealistische eisen los laat en eens gaat doen wat je werkelijk 'wilt' i.p.v. wat je steeds van jezelf 'moet'. Hoe kun je dit doen? Door het lager leggen van de lat heb je minder reden om te piekeren. Deze transitie van 'moeten' naar 'willen' kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten

Piekeren om je angst weg te drukken

Mensen die chronische piekeren kunnen het niet verdragen dat er een kans is dat er iets negatiefs zal gebeuren. Hoe klein ze die kans ook zelf achten, ze willen dit uitsluiten. Omdat het leven vol met onzekere gebeurtenissen zit, zijn er veel situaties die mogelijk negatief kunnen aflopen. Deze angst voor een negatieve gebeurtenis wordt ook nog eens versterkt als je een Laag zelfbeeld hebt. Je reageert hierop met gepieker, in een poging een oplossing te vinden of om onheil af te wenden. 

De gesprekken zijn er op gericht om beter te leren omgaan met je angst voor onzekere of onduidelijke situaties. In de gesprekken wordt concreet gemaakt wat er in het allerergste geval zou kunnen gebeuren als je zorgen uitkomen. In het gesprek doorleef je eens dat nare angstgevoel ipv het weg te drukken met dwangmatig piekeren en oplossingen te verzinnen. We gaan bespreken hoe de nieuwe situatie eruit zou kunnen zien als je grootste zorg uitkomt. Welke goede en realistische afloop kun je bedenken, die je angst doet afnemen zodat je hier niet meer over hoeft te piekeren? Het beleven, doorleven en overleven van je angsten kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten

Piekeren over het piekeren 

Eén op de twintig mensen krijgt ooit zoveel last van piekeren dat er sprake is van een gegeneraliseerde angststoornis (GAS). Deze mensen zijn continu gespannen en tobben voortdurend over dagelijkse dingen. Ze slapen slecht en krijgen allerlei klachten. Sommigen hebben echt het gevoel dat ze "gek" van het gepieker worden. Zij maken zich hierover zorgen en piekeren over hun piekergedrag. Deze diagnose wordt in de huisartspraktijk regelmatig over het hoofd gezien, omdat mensen bij de huisarts eerder hun slapeloosheid, stress en uitputting die het gevolg zijn van hun gepieker aankaarten dan hun gepieker zelf. 

Om je eens anders te laten denken over je getob gaan we het in het gesprek niet hebben niet over de inhoud van het piekeren, maar over het piekeren zelf. Wanneer ben je begonnen met piekeren? Waar was dat toen zinvol voor? Is het piekeren nu nog wel realistisch? Helpt je gepieker wel om iets op te lossen of is het zinloos? Wat kost je dit om dit vast te houden? Wat levert het je op als je dit loslaat?

Door het gesprek ervaar je dat piekeren wel vervelend, maar niet gevaarlijk is. Bovendien ga je inzien dat piekeren helemaal niet nuttig is, maar juist leidt tot spanning en angst. Je ontdekt dat piekeren hoofdzakelijke gebaseerd is op toekomstige fantasie gebeurtenissen en fantasie meningen van anderen over je. Ook ga je inzien dat je beter op een andere manier met onzekere situaties om kunt gaan, ipv erover te gaan piekeren. Je kunt er dan voor gaan kiezen om te stoppen met piekeren omdat je inziet dat dit gepieker zinloos is.

Afhankelijk van jou situatie, kunnen onderstaande probleemgebieden besproken worden:

 • Relatieproblemen

 • Burnout

 • Lichte depressie

 • Omgaan met teleurstellingen      

 • Laag zelfbeeld

 • Psychosomatische klachten

 • Opkomen voor jezelf

 • Besluiteloosheid 

 • Piekeren 

 • Problemen op je werk

 • Werk en Privé Balans  

 • Conflict op je werk

 • Doen wat je wilt 

 • Afvallen

 • Realisatievermogen

 • Beperkend gedrag

 • Gepest zijn op school

 • Verlies en rouwverwerking  

 • Wanneer zoek je hulp?

  Vaak geven cliënten mij aan moeite te hebben gehad om hulp te zoeken. Ze schoven dit liever voor zich uit, gingen weer met zichzelf in de slag of zochten naar de oplossing op Google. Op deze manier hielden ze hun probleem vaak jarenlang in stand, zonder een stap verder te komen. Jouw eerste stap vooruit is daarom het erkennen dat je een probleem hebt, accepteren dat het je hier niet meer alleen uitkomt en je dit nu samen met een deskundige wilt gaan oplossen. 

  25 Reviews van cliënten

  Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 

  Behandeling methoden   
   
  De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                              
  40 beschikbare Tutorials

  Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials

                                                                                                                                                                                      
  Vergoedingen en belastingaftrek  

  Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

  Mijn zelfhulpboeken

  Je kunt ook zelf jouw probleem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


    
   

  ‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
  heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
  zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
  nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
  boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
  van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
  Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

  Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

  - Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
  - Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
  - Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
  - Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
  - Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                           - Doen wat je wilt