Individuele relatietherapie Almere

Wanneer jouw relatie niet lekker loopt is het eenvoudig om de schuld bij je partner neer te leggen. Het is echter vaak niet het gedrag van je partner wat het (relatie) probleem veroorzaakt, maar de manier waarop jij hiermee omgaat. Misschien voel je snel persoonlijk aangevallen, voel je je snel afgewezen, heb je moeite met het goed opkomen voor je zelf, wil je alles perfect doen en ben je misschien snel ongeduldig, gefrustreerd of boos. Door jullie wisselwerking reageert jouw partner op jouw emotionele gedrag en andersom. Door jouw eigen gedrag te veranderen kun je hierdoor ook je relatie veranderen. Je gaat daarom met de individuele relatietherapie eerst eens aan je eigen issues werken, die een gelukkige relatie in de weg staan.

Teleurstellingen in je relatie

Binnen jouw relatie heb je misschien moeite om met teleurstellingen en tegenslagen om te gaan. Dit kan je een diep gevoel van ontevredenheid, onzekerheid en boosheid geven. Vaak zijn deze teleurstellingen gebaseerd op beperkende overtuigingen die je jezelf in je relatie hebt opgelegd, zoals bijvoorbeeld:  
  • altijd gewaardeerd en geliefd moeten worden door je partner
  • altijd begrepen moeten worden en niet teleurgesteld mogen worden
  • altijd een goede partner moeten zijn en behulpzaam moeten zijn
  • altijd verantwoordelijk moeten zijn voor de gevoelens van je partner
  • je altijd gelukkig en geborgen moeten voelen in je relatie 
Als je jezelf dergelijke onmogelijk eisen dwingend hebt opgelegd, zal je steeds teleurgesteld zijn wanneer  je deze niet kunt realiseren binnen je relatie. Als je ook nog eens een Laag zelfbeeld hebt zoek je steeds een bevestiging bij je partner om deze teleurstellingen te voorkomen.  

In de gesprekken maak ik je bewust van je aanwezige beperkende overtuigingen die jouw probleem veroorzaken. Je onderzoekt waar deze vandaan komen en hoe realistisch deze nu nog zijn. Je bepaalt wat het je kost om deze vast te houden. Je ontdekt wat het jouw relatie oplevert door deze los te laten en te gaan doen wat je werkelijk 'wilt' i.p.v. wat je steeds van jezelf 'moet'. In de gesprekken leg ik je uit hoe je dit kunt doen én gaan we hier samen mee aan de slag. Deze transitie van 'moeten' naar 'willen' en het beter om kunnen omgaan met teleurstellingen en verwachtingen in je relatie, kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of mijn boek Niets meer moeten

Hoe realistisch zijn jouw verwachtingen van  je relatie? 
 
Hoe hoger je jouw verwachtingen van je relatie legt, hoe meer kans je hebt om steeds weer teleurgesteld te raken. In de relatietherapie ontdek je waar deze irrationele verwachtingen vandaan komen en hoe realistisch deze nu nog zijn. Wat kost het je om deze vast te houden? Wat levert het je op als je deze los laat én hoe doe je dat? In de individuele relatietherapie gaan wij samen bepalen welke verwachtingen wél realistisch zijn in je relatie, zodat je het nare gevoel van teleurstellingen minder vaak ervaart. 

Eisen die je aan je partner stelt  
                                                                                                           
Onbewust ga je er soms van uit dat jouw overtuigingen ook door jouw partner gehanteerd zouden moeten worden. De eisen die je zo aan anderen stelt zijn gebaseerd op jouw eigen ideeën en overtuigingen over bijvoorbeeld eerlijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. De realiteit is echter anders. Jouw definitie van bijvoorbeeld "samenwerken” wordt niet door iedereen overgenomen. Jouw partner kan wel eens een andere definitie voor "samenwerken" hebben door andere overtuigingen en ervaringen. Toch eis je vaak dat jouw partner dezelfde uitgangspunten moet hebben als jij. Je kan hevig teleurgesteld raken wanneer in een situatie blijkt dat dit niet het geval is. Je kunt ook teleurgesteld raken wanneer jouw overtuiging niet beloont wordt door de ander. Bijvoorbeeld wanneer jouw partner je niet altijd  waardeert, terwijl jouw overtuiging bijvoorbeeld is dat je juist altijd door je partner gewaardeerd "moet" worden. In de relatietherapie gaan we onderzoeken hoe realistisch het is om jouw eisen en overtuigingen aan jouw partner dwingend op te leggen. Welke overtuigingen zijn dit eigenlijk?  Wanneer ben je daarmee gestart? Wat kost het als je dit van jouw partner blijft eisen? Wat levert het je op als jouw eisen t.a.v. de ander loslaat en accepteert dat jouw partner andere overtuigingen mag hebben? Hoe doe je dat? Het beter om kunnen omgaan met teleurstellingen en verwachtingen in je relatie, kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of mijn boek Niets meer moeten

Welke prioriteit geef je je relatie

Het kan zijn dat je moeite hebt met het stellen van prioriteiten. Alles is voor jouw "belangrijk” ; je carrière, partner, kinderen, ouders, vrienden, collega's, vereniging, hobby’s, vakanties etc.  Wat er op je afkomt geef je al snel een hoge prioriteit.  Omdat je jezelf steeds van de ene naar de andere  "prioriteit” slingert, raak je het overzicht kwijt en raak je moe en uitgeput. Vaak geven cliënten mij aan dat hun hoofd helemaal vol zit en er niets meer bij kan. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat jou relatie hier flink onder lijdt. 

Om je relatie weer de juiste aandacht te geven, gaan we in de chaos van je  "prioriteiten” een nieuwe orde aanbrengen.  Wij doen dit met mijn methode van "Het Huis”. Je krijgt hierdoor inzicht in waar je echt voor wilt gaan in je leven en wat je wel en niet kunt of wilt beïnvloeden. Het aantal "prioriteiten” wordt hierdoor een stuk beperkter, zodat er weer ruimte komt om de juiste focus op je relatie te leggen.


Om jouw eigen overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten in je relatie zelfstandig te veranderen kun je ook gebruik maken van mijn 40 Tutorials       
                                                     I
Opkomen voor jezelf in je relatie

Mijn cliënten geven vaak aan dat zij graag beter voor zichzelf willen opkomen in hun relatie maar dat hun dat steeds maar niet lukt. Vaak hebben zij emotionele drempels om goed voor zichzelf op te durven komen en missen zij de vaardigheden om dit op een correcte wijze te doen. Daarom vermijden zijn het conflict liever met hun partner door veel toe te geven. Dat gaat een tijdje goed, totdat de bom barst. De onvrede is dan zo hoog opgelopen dat zij nu wél het conflict durven aan te gaan. Dit gaat dan veelal gepaard met veel woede en verdriet.

In de relatietherapie richt ik mij op het wegnemen jouw emotionele drempels die jou verhinderen om voor jezelf binnen je relatie goed op te kunnen opkomen. Ik leer je hoe je kunt voorkomen dat je steeds een conflict uitstelt totdat de bom barst. Daarnaast leer ik je een aantal conflictvaardigheden en conflictstijlen die je in je relatie kan toepassen. Je kunt de verbetering van jouw conflictvaardigheden ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn boek Zelfhulp bij stress, conflicten en andere ongemakken
 
Afhankelijk van jouw situatie wensen zullen onderstaande onderwerpen worden besproken
Voordeel individuele relatie therapie

De diepere oorzaak van relatieproblemen ligt meestal in het verleden van een of beide partners en heeft vaak te maken met verschillen in achtergrond, ervaringen en opvoeding. Bij een gezamenlijke relatie therapie wordt de volledige aangeleerde individuele set van overtuigingen en verwachtingen niet veranderd. Hierdoor blijven de onderliggende tegenstellingen tussen de partners bestaan. Gezamenlijke relatie therapie probeert hoofdzakelijk de symptomen te bestrijden door zich vooral te richten op een betere communicatie tussen de partners, zonder het onderliggende probleem van het verschil van overtuigingen en verwachtingen structureel op te lossen. Als de communicatie tussen jullie beide dan even niet lukt, worden de oude stellingen meteen weer ingenomen. Vaak wordt dan vervolgens van de  therapeut verwacht dat deze als een soort scheidsrechter, de 'schuldige' moet aanwijzen. Ik bied dan ook uitsluitend individuele relatie therapie in mijn streven om een duurzame relatie verandering te bewerkstelligen.

25 Reviews van cliënten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 

Behandeling methoden   
 
De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Mijn zelfhulpboeken

Je kunt ook zelf jouw probleem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt