Problemen op je werk

Met supervisie kan ik je helpen als je in je werksituatie vastloopt of dreigt vast te lopen. Je voelt je misschien op je werk onbegrepen of niet voldoende gewaardeerd en hebt daardoor soms last van boosheid, onzekerheid, neerslachtigheid, eenzaamheid, gepieker of besluiteloosheid. Het wordt hierdoor steeds moeilijker voor je om goed te functioneren en om te gaan met stress, conflicten, teleurstellingen of tegenslagen. Kortom: Op je werk raak je steeds meer in de knoop met jezelf.

Versterken van je draagkracht

Het is meestal niet de gebeurtenis of situatie die jouw probleem op je werk veroorzaakt, maar de manier waarop jij daarmee omgaat.  Door emotionele drempels en patronen die je al jaren in je draagt, loop je steeds weer tegen je eigen grenzen aan. Deze valkuilen beperken je draagkracht, resultaten en je welbevinden in je werk. In de gesprekken maak ik je bewust van de onderliggende oorzaak hiervan én zoeken we samen naar praktische oplossingen. We gaan proberen je draagkracht te versterken zodat je je werk weer beter aan kunt. Het versterken van je draagkracht door je valkuilen los te laten kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten

Conflictvaardigheden en prioriteiten

Je hebt flink wat vaardigheden nodig om op je werk de juiste balans tussen je eigen belang en het belang van je werkgever te vinden.  Deze vaardigheden helpen je ook om prettig met collega’s en leidinggevenden samen te kunnen werken. In de gesprekken gaan we onderzoeken welke vaardigheden je hebt of juist mist. Hoe zet jij je vaardigheden in op je werk. Hoe ga jij om met een conflict? Welke emoties komen er dan los en waarom? Welke conflictstijl zet je dan in? Ik streef ernaar om je communicatie en conflictvaardigheden zo te verbeteren dat er een betere balans ontstaat tussen je eigen belang en het belang van je werkgever. Daarnaast ga je door de gesprekken andere prioriteiten stellen en nieuwe keuzes maken. Ook ga je je meer richten op zaken welke je kunt beïnvloeden ipv je energie te richten op zaken welke buiten jouw beinvloedingssfeer liggen. Je kunt het verbeteren van je conflictvaardigheden en het veranderen van je prioriteiten ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn boek Zelfhulp bij stress, conflicten en andere ongemakken

Wat breng ik als Supervisor in

Ik heb zelf meer dan 27 jaar commerciële teams aangestuurd bij multinationals als  o.a. Oracle en SAP. Door in deze hectische en snel veranderende  ICT werkomgevingen gewerkt te hebben, kan ik de door jou geschetste persoonlijke (werk) problematiek meestal snel plaatsen. Ik kan goed inschatten wat er als werknemer en als mens van  jou verwacht wordt en waar jouw knelpunten liggen. Daarnaast heb ik in mijn huidige werk als psychosociale coach en gedragstherapeut de afgelopen jaren veel cliënten  behandeld met uiteenlopende emotionele problemen. In de supervisie maak ik dan ook jouw emotionele drempels en bijbehorende patronen zichtbaar die er mede voor zorgen dat jij in je werk vastloopt. Met behulp van de door mij ontwikkelde methode gaan we die vervolgens samen aanpakken. Meer informatie over mijzelf mijn werkervaring vindt je op de pagina's in mijn CVen Wie ben ik

Voor wie

In de onderstaande situaties kan mijn Supervisie ook voor jou wellicht een uitkomst bieden: 
  • Als je je teleurgesteld, ondergewaardeerd en onbegrepen voelt op je werk.
  • Een betere sociale omgang met je leidinggevende en collega’s wilt
  • Als je moeite hebt om goed voor jezelf op te komen in werksituaties
  • Je jezelf emotioneel blokkeert bij  in het inzetten van je werkelijke mogelijkheden
  • Bang bent voor een burn-out of workaholic gedrag vertoont
  • Je moeite hebt met het omgaan met conflicten op de werkvloer
  • Geen energie meer hebt, minder betrokken bent en geen plezier in het werk hebt
  • Als je onrealistische verwachtingen hebt van je werkgever en collega’s   
Klantenverhalen m.b.t. werkgerelateerde problemen kun je lezen op de pagina Klantenverhalen werkproblemen

Programma

In het  eerste gesprek van ongeveer 1,5 uur kun je je hele verhaal aan mij kwijt en gaan we samen onderzoeken wat je nu werkelijk dwars zit. Tijdens dit gesprek probeer ik door vragen aan je te stellen erachter te komen wat de echte onderliggende oorzaak is van je probleem. Pas als we de oorzaak weten, kunnen we gaan werken aan de oplossing ervan. Aan het eind van dit gesprek spreken we af wat we in de vervolggesprekken willen bereiken en leg ik je uit hoe ik dat wil gaan doen. In de gesprekken streef ik ernaar jou zo te begeleiden, dat je in staat bent om zelf je probleem op te lossen. Je doorloopt hiervoor Mijn methode. Tijdens de gesprekken kan je mij zowel werk als privé situaties voorleggen die we samen bespreken.  

Afhankelijk van jouw probleem en behoefte zullen  we de van toepassing zijnde delen van de onderstaande onderwerpen behandelen:    

Onafhankelijkheid en geheimhouding

De gesprekken verlopen diepgaand en intensief. Volledig wederzijds vertrouwen en openheid is hierbij een voorwaarde. Om dit ook echt te kunnen bieden heb ik besloten om mijn praktijk onafhankelijk te voeren. Ik werk daarom alleen in opdracht van de cliënt zelf en niet in opdracht van een werkgever of een andere instantie. Werkgevers kunnen wel medewerkers naar mij doorverwijzen, maar de cliënt is de enige opdrachtgever. Tevens heb ik een beroepsgeheim welke in een medische eed is vastgelegd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.  

Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

25 Reviews van cliënten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 
 
Behandeling methoden   
   
De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials         

Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Mijn zelfhulpboeken

Je kunt ook zelf jouw probleem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt