Opkomen voor jezelf

Mijn cliënten geven vaak aan dat zij heel graag beter voor zichzelf willen opkomen maar dat er "iets" is wat hun tegenhoudt om dit ook écht te doen. In de gesprekken met hen komt naar voren dat zij een aantal beperkende overtuigingen hebben, die emotionele drempels vormen om goed voor zichzelf op te komen. Veel voorkomende overtuigingen hierbij zijn: Altijd gewaardeerd moeten worden, nooit een ander tot last mogen zijn, een ander altijd moeten helpen, een ander nooit mogen teleurstellen of jezelf niet mogen tonen. Zij staan zichzelf niet toe om voor zichzelf op te mogen komen en een confrontatie aan te gaan, omdat zij anders het risico lopen dat hun bovenstaande overtuigingen niet vervuld worden. Daarnaast zijn zij erg bezig met wat anderen van hun vinden en passen hier hun gedrag volledig op aan.Tevens hebben zij vaak een onterecht Laag zelfbeeld. 

In de gesprekken met deze cliënten richt ik mij op het wegnemen deze emotionele drempels om zo voor zichzelf te durven op te komen én zich minder afhankelijk op te gaan stellen van hun omgeving. Het wegnemen van deze emotionele drempels kun je ook zelfstandig realiseren door de transitie van 'moeten' naar 'willen' met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten

Conflictvermijding
 
Een confrontatie vermijden kan in een bepaalde situatie een goede oplossingsstijl zijn. Als dit echter een vast patroon bij je is geworden, kan deze stijl zich tegen je keren. Doordat je niet goed voor je belangen opkomt, overkomen gebeurtenissen je. Je bent afhankelijk van de wensen van anderen geworden. Je ziet jezelf steeds meer als een slachtoffer van de gebeurtenissen om je heen. Het vermijden van het conflict komt vaak doordat je niet goed om kunt gaan met de onaangename gevoelens die een conflict oproept. In de gesprekken ontdekken we jouw onderliggende overtuigingen, die jou tegenhouden om voor je belangen op te komen. Je bepaalt wat het je kost om deze overtuigingen vast te houden en wat het je oplevert door deze los te laten en zo beter voor je belang op te komen. 
 
Het barsten van de bom  
 
Mensen die moeite hebben voor hun eigen belang op te komen vermijden het liefst een confrontatie. Het gevolg hiervan is dat je een probleem niet uitpraat, maar wel het nare gevoel wat dit veroorzaakt gaat opsparen. Uiteindelijk barst de bom en volgt er alsnog een uitgesteld emotioneel conflict. Het conflict wordt een soort inhaalrace om in een keer van je nare gevoel af te komen. In de gesprekken wordt je je bewust van het opsparen van je emoties. Ook wordt besproken hoe je dit kunt voorkomen door eerder voor je belang op te komen.

Lontjes wakkeren conflict aan   

In de gesprekken wordt ook onderzocht welke overtuigingen (lontjes) het uitgestelde emotionele conflict bij je aanwakkeren. Doordat je je bewust wordt gemaakt van deze lontjes, kun je weer objectief en kritisch naar je eigen gedrag bij een conflict kijken. Je onderzoekt waar deze overtuigingen (lontjes) vandaan komen en hoe realistisch ze nu nog zijn. Wat kost het je om deze overtuigingen vast te houden? Wat levert het je op als je deze overtuigingen eens loslaat? Hoe doe je dit? Door ervoor te kiezen om deze lontjes los te laten, kun je een meer effectieve conflictstijl gaan ontwikkelen.

Bepaal de conflictstijl per situatie

We bespreken de conflictstijlen; doordrukken, toegeven, compromis zoeken, vermijden en samenwerken. Door de juiste stijl in de juiste situatie in te zetten, kun je beter voor je belangen opkomen. De gesprekken maken zichtbaar welke conflictstijl door jou het meeste wordt toegepast. Waarom zet je deze stijl het meeste in? Wat kost deze stijl je en wat levert het je op bij het opkomen voor je belang? Door eens een andere conflictstijl in te zetten, kan jouw belang wellicht soepeler gerealiseerd worden. Meestal zonder dat dit de andere partij emotioneel schaadt. Beter opkomen voor jezelf door het verbeteren van je algemene conflictvaardigheden kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn boek Zelfhulp bij stress, conflicten en andere ongemakken
 
Afhankelijk van de problematiek, kan in de gesprekken verder aan de orde komen:     
25 Reviews van cliënten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 


Behandeling methoden   
 
De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials         
                                                                                                                                                                  

Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Mijn zelfhulpboeken

 Je kunt ook zelf jouw probleem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt