Lichte depressie

Je hebt last van een lichte depressie als je een aantal depressieve klachten hebt, die nog niet erg lang bestaan. Bij een lichte depressie lukt het je de meeste dagelijkse bezigheden te blijven doen. De eerste lichte depressie begint meestal na een vervelende gebeurtenis of na een lange periode van stress. Er zijn depressieve klachten als moeheid, somberheid, vergeetachtigheid, besluiteloosheid of piekeren, maar je hebt  nog voldoende veerkracht om met de hulp van een eerstelijns hulpverlener je leven weer goed op te pakken. 

Matige depressie 

Je hebt een matige depressie wanneer het in een aantal weken snel slechter met je gaat. Je  krijgt ineens meer klachten en de klachten worden ernstiger. Het lukt je bijvoorbeeld niet meer om naar het werk gaan en thuis voor de kinderen te zorgen. De kans dat de klachten vanzelf overgaan wordt kleiner en hulp van een eerstelijns of tweedelijns hulpverlener mogelijk gecombineerd met medicatie  is gewenst. 

Ernstige depressie

Je hebt een ernstige depressie als de klachten maanden aanblijven, als je  veel klachten hebt of als de klachten snel verergeren. Ernstige depressies hebben een grote invloed op het dagelijks leven. Mensen met een ernstige depressie komen vaak nergens meer aan toe. Het lukt je niet meer om te werken, boodschappen te doen, voor de kinderen te zorgen en een normaal dag- en nachtritme te volgen. De toekomst, het verleden en het heden lijken een zwart gat. Sommige mensen hebben serieuze doodsgedachten en last van wanen. De hulp van een tweedelijns hulpverlener met medicatie is gewenst.

Behandelwijze

In mijn praktijk behandel ik lichte depressies. Ik doe dit m.b.v. mijn Methode  al dan niet aangevuld met een aantal specifieke  behandelonderwerpen. 

Van "moeten" naar "willen" 

Problemen komen niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met die gebeurtenis omgaat. De behandeling richt zich op gedachten die irrationeel zijn. Vaak zijn dit gedachten die een dwingend karakter hebben en waarin het "moeten" overheerst. Zo kan je de vaste gedachte hebben dat je altijd door iedereen gerespecteerd, geaccepteerd en gewaardeerd moet worden. Ook kan je het idee hebben dat je altijd moet presteren, altijd succesvol moet zijn en geen fouten mag maken. Je kunt er ook van overtuigd zijn dat al je wensen altijd vervuld moeten worden.     

Het loslaten van het "moeten" 

Mensen die met dergelijke irrationele overtuigingen leven, zullen moeite hebben met het aanvaarden van teleurstellingen en tegenslagen. Door eisen aan jezelf te stellen waaraan je onmogelijk kan voldoen, kun je je waardeloos gaan voelen, snel gekwetst zijn of boosheid gaan ontwikkelen. Door het jarenlange dwangmatige "moeten" raak je uiteindelijk ook nog eens oververmoeid, uitgeblust of zelfs depressief. In de gesprekken maak ik je bewust van je aanwezige irrationele overtuigingen die jouw depressie mede kunnen veroorzaken. Je onderzoekt waar deze vandaan komen en hoe realistisch deze nu nog zijn. Je bepaalt wat het je kost om deze vast te houden. Je ontdekt wat het je oplevert door deze los te laten en hoe je dat kunt doen. Deze transitie van 'moeten' naar 'willen' kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten 

Prioriteiten stellen, keuzes maken en hiernaar handelen

In de gesprekken gaan we een heldere ordening in je leven, je wensen en activiteiten aanbrengen. Waar ga je nu eigenlijk echt voor, welke keuzes ga je hiervoor maken en hoe ga je dat zelf vormgeven. Je kunt besluiten je alleen nog maar te richten op zaken die je kunt én ook wilt beïnvloeden, in plaats van controle proberen te krijgen over zaken die niet door jou te beïnvloeden zijn. Hierdoor kun je afscheid gaan nemen van een aantal gedachtestromen en activiteiten die mede de oorzaak kunnen zijn van je uitputting en depressie. Ook ga je je hierdoor vaak minder zorgen maken over zaken die je niet kunt of wilt beïnvloeden, maar die wel een rol kunnen spelen bij de oorzaak van je klachten. Je creëert hiermee meer ruimte en rust in je hoofd. Prioriteiten stellen, keuzes maken en hiernaar handelen kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn boek Zelfhulp bij stress, conflicten en andere ongemakken 

Versterken zelfregie en onafhankelijkheid

Je lichte depressie kan misschien ook mede veroorzaakt worden doordat je niet op een goede manier voor jezelf opkomt. Gebeurtenissen overkomen je  i.p.v. dat je deze zelf beïnvloedt. Je bent te afhankelijk van gebeurtenissen, meningen of wensen van anderen geworden. Je ziet jezelf steeds meer als een slachtoffer van je omgeving. Dit geeft je een gevoel van frustratie en hulpeloosheid.. In de gesprekken ontdekken we jouw onderliggende overtuigingen, die jou ervan weerhouden om beter voor jezelf te zorgen en op te komen. Wat kost het je om deze overtuigingen vast te houden? Wat levert het je op door deze los te laten? Hoe doe je dit? Ik streef ernaar om jou meer de regisseur van je eigen leven te laten worden en hier ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Niet anderen, maar jijzelf bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Dit kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten 

40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials                                                                                                                                                                      

Aanvullende behandelonderwerpen

Een lichte depressie ontstaat vaak door een combinatie van lang bestaande persoonlijke gedragsproblemen al dan niet versterkt door een gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een conflict, verlies, relatieprobleem, stress of ontslag. Afhankelijk van jouw situatie en behoefte bespreken we ook enkele van de onderstaande probleemgebieden.     

Wanneer zoek je hulp?

Vaak geven cliënten mij aan moeite te hebben gehad om hulp te zoeken. Ze schoven dit liever voor zich uit, gingen weer met zichzelf in de slag of zochten naar de oplossing op Google. Op deze manier hielden ze hun probleem vaak jarenlang in stand, zonder een stap verder te komen. Jouw eerste stap vooruit is daarom het erkennen dat je een probleem hebt, accepteren dat het je hier niet meer alleen uitkomt en je dit nu samen met een deskundige wilt gaan oplossen. 
 
25 Reviews van cliënten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 

Behandeling methoden   
 
De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                 Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Mijn zelfhulpboeken

Jeg kunt ook zelf jouw probleem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt