Laag zelfbeeld

Als je een laag zelfbeeld of een lage eigenwaarde hebt heb je regelmatig gevoelens van angst, onzekerheid, schuld, minderwaardigheid, frustratie en besluiteloosheid. Door je lage zelfbeeld heb je vaak moeite om goed voor jezelf op te komen. Ook stel je je geluk afhankelijk van anderen door steeds bezig te zijn met de vraag hoe anderen jou zien en waarderen. Je lage zelfbeeld beperkt je in het realiseren van je eigen wensen en geluk.

Oorzaak aanpakken

De enige manier om een laag zelfbeeld te verbeteren is door de oorzaak aan te pakken. In de gesprekken gaan wij onderzoeken wanneer, waardoor en door wie jouw lage zelfbeeld is ontstaan. We gaan onderzoeken welk beperkend gedrag je hierdoor hebt ontwikkeld.  Zijn jouw verwachtingen die je van jezelf en van anderen hebt nu nog wel realistisch? Wat kost het je om dit vast te houden? Wat levert het je op door dit los te laten? Hoe doe je dit? Ik streef ernaar om jou een realistisch zelfbeeld te geven wat beter bij je past.

Herkomst van je lage zelfbeeld

Een laag zelfbeeld kun je krijgen door bijvoorbeeld overmatige kritiek, pesten, mishandeling, ontbreken van liefde en veiligheid en onduidelijke of strenge regels bij de opvoeding.  Jouw huidige gedrag heb je ontwikkeld om vroeger in die situatie te kunnen "overleven”. Nu je volwassen bent hoef je niet meer "te overleven” zoals in die tijd. Jouw omgeving, kennis en mogelijkheden zijn veranderd. Je hebt nu zelf de keuze om met gebeurtenissen om te gaan, op een manier die als volwassene bij je past én die je wilt. Door de herkomst van jouw lage zelfbeeld met mij te bespreken, wordt het je duidelijk dat jouw zelfbeeld en je gedrag door anderen aan je is opgedrongen. Je gaat je afvragen of dit zelfbeeld, nu je volwassen bent, nog wel bij je past. Wil je dit nog wel? 

Beperkende overtuigingen

Als je een laag zelfbeeld hebt dan voel je je wellicht snel persoonlijk aangevallen, biedt je vaak je excuses aan, heb je moeite met het bewaken van je persoonlijke grenzen, heb je moeite met het goed opkomen voor jezelf, ben je bang voor sociale afwijzing, wil je alles perfect doen en ben je misschien snel ongeduldig, gefrustreerd of boos. Door jouw lage zelfbeeld heb je beperkende overtuigingen ontwikkeld die de oorzaak kunnen zijn van je bovenstaande gedrag en gevoelens. Bijvoorbeeld:·         

  •  Ik moet altijd door iedereen gewaardeerd ,gerespecteerd of aardig gevonden worden·        
  •  Ik moet altijd de sfeer goed houden en mag een ander niet tot last zijn of kwetsen·        
  •  Ik ben altijd verantwoordelijk voor anderen en hoe zij mij vinden        
  •  Ik moet altijd goed presteren en mag nooit falen
Dagelijks ben je bezig om aan deze overtuigingen te voldoen en je bent angstig of hevig teleurgesteld als dit je niet lukt. In de gesprekken maak ik je bewust van je aanwezige beperkende overtuigingen die jouw probleem veroorzaken. Je onderzoekt waar deze vandaan komen en hoe realistisch deze nu nog zijn. Je bepaalt wat het je kost om deze vast te houden. Je ontdekt wat het je oplevert door deze los te laten en eens te gaan doen wat je echt 'wilt' i.p.v. wat van jezelf 'moet'. In de gesprekken leg ik je uit hoe je dit kunt doen én gaan we hier samen mee aan de slag. Deze transitie van 'moeten' naar 'willen' kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten

Niet goed opkomen voor jezelf 

Door je lage zelfbeeld kom je wellicht ook niet voldoende voor je eigen belangen op. Hierdoor overkomen gebeurtenissen je i.p.v dat je deze gebeurtenissen zelf bepaald. Je ziet jezelf misschien wel als een slachtoffer van je omgeving. Ondanks dit alles, vermijdt je toch liever een rechtstreekse confrontatie met je omgeving. Het vermijden van het conflict komt enerzijds doordat je niet goed om kunt gaan met de onaangename gevoelens die een conflict oproept en anderzijds omdat je de noodzakelijke conflictvaardheden mist. Het gevolg hiervan is dat je een probleem niet uitpraat, maar wel het nare gevoel wat dit veroorzaakt gaat opsparen. Uiteindelijk barst wellicht de bom en volgt er alsnog een uitgesteld emotioneel conflict. Dit conflict wordt een soort inhaalrace om in een keer van je nare gevoel af te komen. In de gesprekken wordt je je bewust van het opsparen van je emoties. Je leert hoe je dit kunt voorkomen en hoe je eerder voor je belang op kan komen. Daarnaast bespreken we de belangrijkste conflictstijlen. Beter opkomen voor jezelf door het verbeteren van je algemene conflictvaardigheden kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn boek Zelfhulp bij stress, conflicten en andere ongemakken


Van laag naar realistische zelfbeeld

In de gesprekken streef ik ernaar om jouw lage zelfbeeld om te zetten naar een realistisch zelfbeeld. Een zelfbeeld wat in de huidige tijd bij je past en waarmee je beter durft op te komen voor jezelf. In de gesprekken gebruiken wij Mijn methode  ondersteunt door Mijn boek. We leggen hierbij de nadruk op het verbeteren van jouw vervormde zelfbeeld. Afhankelijk van jouw situatie, kunnen onderstaande onderwerpen tevens besproken worden.


25 Reviews van cliënten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 
 
Behandeling methoden   
 
De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderenHet volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de paginaTutorials         
                                                                                                                 
Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Mijn zelfhulpboeken

Je kunt ook zelf jouw problem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  
 
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                  Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                               veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                  niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                     gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                        - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                            - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                         - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt