Vroeger gepest zijn op school

Iedereen is wel eens gepest op school. De meeste mensen hebben hier in hun verdere leven geen last van en staan er niet bij stil. Anders is het wanneer je vroeger op de lagere of middelbare school voor een langere periode structureel gepest bent door een aantal leerlingen tegelijk. Deze nare ervaring kan je leven blijvend beheersen. Steeds komen die nare gevoelens van onvermogen en schuld bij je op en je blijf je  twijfelen aan je zelf. Ondanks dat je weet dat je het pesten jou is "overkomen” raak je het gevoel van "gepest zijn” niet kwijt.

Laag zelfbeeld

Als je vroeger op school gepest bent, dan is je eigenwaarde hierdoor aangetast. Je kunt hierdoor een laag zelfbeeld hebben ontwikkeld. Hierdoor heb je regelmatig gevoelens van angst, onzekerheid, schuld, minderwaardigheid of frustratie. Door je lage zelfbeeld heb je vaak moeite om goed voor jezelf op te komen. Ook stel je je geluk afhankelijk van anderen door steeds bezig te zijn met de vraag hoe anderen jou zien en waarderen. Je lage zelfbeeld beperkt je hierdoor in het realiseren van je eigen wensen en geluk.     

Negatieve spiraal

Als je een laag zelfbeeld hebt doordat je vroeger op school gepest bent, dan voel je je wellicht snel persoonlijk aangevallen, biedt je vaak je excuses aan, heb je moeite met het bewaken van je persoonlijke grenzen, heb je moeite met het goed opkomen voor jezelf, ben je bang voor sociale afwijzing, wil je alles perfect doen en ben je misschien snel ongeduldig, gefrustreerd of boos. Door jouw lage zelfbeeld heb je beperkende overtuigingen ontwikkeld die de oorzaak kunnen zijn van je bovenstaande gedrag en gevoelens, zoals bijvoorbeeld:
  • Ik moet altijd door iedereen gewaardeerd ,gerespecteerd of aardig gevonden worden·       
  • Ik moet altijd de sfeer goed houden en mag een ander niet tot last zijn of kwetsen·        
  • Ik ben altijd verantwoordelijk voor anderen en hoe zij mij vinden        
  • Ik moet altijd goed presteren en mag nooit falen      
  • Ik mag mijzelf en anderen niet teleurstellen 

Om je lage zelfbeeld op te vijzelen moet je van jezelf steeds voldoen aan bovenstaande overtuigingen. Dit zijn echter onmogelijke eisen die je aan jezelf stelt. Keer op keer wordt je hierin teleurgesteld omdat het je niet altijd lukt om aan deze irreële verwachtingen te voldoen. Door deze mislukkingen en teleurstellingen brokkelt er weer een stukje van je zelfbeeld af. Doordat je zelfbeeld hierdoor lager wordt moet je van jezelf nog meer je best doen om deze overtuigingen toch alsnog te volbrengen. Met dit dwangmatige gedrag breng je jezelf in een negatieve spiraal, waardoor je nog onzekerder en gefrustreerder wordt. Je voelt je misschien zelfs een slachtoffer van hetgeen jouw is overkomen. In de gesprekken proberen we deze spiraal te doorbreken. Hoe we dat gaan doen kun je lezen op de pagina Laag zelfbeeld

Gevoelens van onvermogen en spijt 

Cliënten die vroeger gepest op school zijn, geven mij vaak aan dat ze gevoelens van spijt en onvermogen hebben als zij terugdenken aan de pesterijen. Ze geven bijvoorbeeld aan dat ze het nooit zo ver hadden moeten laten komen, zij eerder hun ouders hadden moeten waarschuwen of spijt hebben dat ze zo over hun heen hebben laten lopen zonder verzet. Zij maken zichzelf allerlei verwijten en geven vaak zichzelf de schuld van dit alles. Door het ontwikkelde lage zelfbeeld zijn ze erin gaan geloven dat de schuld en oorzaak voor het grootste gedeelte bij hun zelf ligt. Naast het aanpakken van het lage zelfbeeld, gaan we in de gesprekken ook terug in de tijd. Wij gaan het gepest zijn uitgebreid bespreken. Het er nog eens over praten helpt je niet alleen met het verwerken ervan, maar kan je ook een ander inzicht gaan geven. In het gesprek probeer ik je meer en meer te laten beseffen dat het pesten niets met jouzelf te maken had maar dit door anderen aan jou is opgedrongen. Ook laat ik je inzien dat jouw gevoelens van spijt of onvermogen onterecht zijn. Als kind/puber was je immers nog niet toegerust met vaardigheden om groepspesterijen te voorkomen of te stoppen. Het echte innerlijke besef dat je zelf toen niet in staat was om dit te voorkomen, geeft je de mogelijkheid om de schuld niet bij jezelf te leggen maar bij het tijdsvak, de omstandigheden en de omstanders. 

De behandeling

De behandeling is bedoelt voor cliënten die vroeger zijn gepest op school en die hier op latere leeftijd nog steeds hinder van ondervinden. Naast het behandelen van de bovenstaande onderwerpen, gebruiken we in de gesprekken ook Mijn methode  ondersteunt door Mijn boekAfhankelijk van jouw situatie, kunnen onderstaande onderwerpen tevens besproken worden.

Wanneer zoek je hulp?

Vaak geven cliënten mij aan moeite te hebben gehad om hulp te zoeken. Ze schoven dit liever voor zich uit, gingen weer met zichzelf in de slag of zochten naar de oplossing op Google. Op deze manier hielden ze hun probleem vaak jarenlang in stand, zonder een stap verder te komen. Jouw eerste stap vooruit is daarom het erkennen dat je een probleem hebt, accepteren dat het je hier niet meer alleen uitkomt en je dit nu samen met een deskundige wilt gaan oplossen. 
 
25 Reviews van cliënten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 
 
Behandeling methoden   
 
De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                               
40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials         


Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Mijn zelfhulpboeken

Je kunt ook zelf jouw probleem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt