Conflict op je werk

Een conflict op je werk is meestal ook meteen een conflict met je manager of collega's. Moeilijk om kunnen gaan met een conflict op je werk kan soms ook gedeeltelijk door jezelf veroorzaakt worden. Jouw persoonlijke allergieën en emoties kunnen soms een basis zijn van deze problematische relatie. Deze "lontjes" kunnen wellicht ook nog eens door je manager of een collega verder bij je worden aangewakkerd. Deze vervormingen (lontjes) kunnen zijn:
 
 • Je angstig en schuldig voelen als je een opdracht niet goed uitvoert .
 • Alles zelf willen doen en geen hulp willen vragen aan je manager of collega's
 • Hunkeren naar waardering en daardoor slecht tegen persoonlijke kritiek kunnen.
 • Altijd beter moeten presteren dan collega's om zo waardering te krijgen. 
 • Zelf alles toch beter weten en bij voorbaat niets aannemen van de leidinggevende    of collega's  
 • Moeite hebben met autoriteiten
 •  
  Begrijp je lontjes
   
  In de gesprekken wordt onderzocht welke beperkende overtuigingen (lontjes) mede het conflict met je manager of collega's bij je aanwakkeren. Doordat je bewust wordt van deze overtuigingen, kun je weer objectief en kritisch naar je eigen gedrag kijken. Je onderzoekt waar je beperkende overtuigingen vandaan komen en hoe realistisch deze nu nog zijn. Wat kost het je om deze overtuigingen vast te houden? Wat levert het je op als je deze overtuigingen loslaat en eens gaat doen wat je werkelijk wilt i.p.v. wat je steeds van jezelf 'moet'. Hoe doe je dit? Met dit inzicht kunt je er voor gaan kiezen om je gedrag zo aan te passen, dat de relatie met je manager of collega's weer kan gaan verbeteren. Deze transitie van 'moeten' naar 'willen' kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten
   
  Conflictvaardigheden en prioriteiten

  Je hebt flink wat vaardigheden nodig om op je werk de juiste balans tussen je eigen belang en het belang van je werkgever te vinden. Deze vaardigheden helpen je ook om prettig met collega’s en leidinggevenden samen te kunnen werken. In de gesprekken gaan we onderzoeken welke vaardigheden je hebt of juist mist. Hoe zet jij je vaardigheden in op je werk. Hoe ga jij om met een conflict? Welke emoties komen er dan los en waarom? Welke conflictstijl zet je dan in? Ik streef ernaar om je communicatie en conflictvaardigheden zo te verbeteren dat er een betere balans ontstaat tussen je eigen belang en het belang van je werkgever. Daarnaast ga je door de gesprekken andere prioriteiten stellen en nieuwe keuzes maken. Ook ga je je meer richten op zaken welke je kunt beïnvloeden i.p.v. je energie te richten op zaken welke buiten jouw beinvloedingssfeer liggen. Je kunt het verbeteren van je conflictvaardigheden en het veranderen van je prioriteiten ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn boek Zelfhulp bij stress, conflicten en andere ongemakken

  Accepteer het Systeem 
   
  Op je werk zijn er wellicht een aantal zaken die nauwelijks te beïnvloeden zijn. Bijvoorbeeld; procedures, bureaucratie en bedrijfscultuur. Misschien geeft het bedrijfssysteem je een gevoel van onmacht, frustratie en belemmering. Vooropgesteld dat dit überhaupt kan, kost het je onevenredig veel energie om het systeem te veranderen. In de gesprekken wordt geleerd om te accepteren wat je niet kunt of wilt beïnvloeden. Door jouw energie juist te richten op zaken welke je wel kan beïnvloeden, zal je dit uiteindelijk ook meer gaan opleveren.
   

   Supervisie

   Mijn Supervisie kan je helpen als je in je werksituatie vastloopt of dreigt vast te lopen. Je voelt je misschien op je werk onbegrepen of niet voldoende gewaardeerd en hebt daardoor soms last van boosheid, onzekerheid, neerslachtigheid, eenzaamheid, gepieker of besluiteloosheid. Het wordt hierdoor steeds moeilijker voor je om goed te functioneren en om te gaan met stress, conflicten, teleurstellingen of tegenslagen. Kortom: Op je werk raak je steeds meer in de knoop met jezelf.

   Wanneer zoek je hulp?

   Vaak geven cliënten mij aan moeite te hebben gehad om hulp te zoeken. Ze schoven dit liever voor zich uit, gingen weer met zichzelf in de slag of zochten naar de oplossing op Google. Op deze manier hielden ze hun probleem vaak jarenlang in stand, zonder een stap verder te komen. Jouw eerste stap vooruit is daarom het erkennen dat je een probleem hebt, accepteren dat het je hier niet meer alleen uitkomt en je dit nu samen met een deskundige wilt gaan oplossen. 
    
   25 Reviews van cliënten

   Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 

   Behandeling methoden   
    
   De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        
   40 beschikbare Tutorials

   Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials


   Vergoedingen en belastingaftrek  

   Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

   Mijn zelfhulpboeken

   Je kunt ook zelf jouw probleem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken.
   De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


     
    

   ‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
   heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
   zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
   nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
   boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
   van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
   Niets meer moeten! Lees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder

   Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

   - Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
   - Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
   - Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
   - Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
   - Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                            - Doen wat je wilt