Beperkend gedrag

Je eigen gedrag is bepalend voor je levensgeluk en het realiseren van je persoonlijke en maatschappelijke wensen. Je lokt met je gedrag ook een reactie uit van je omgeving. Jouw gedrag is beperkend als je hierdoor je geluk en wensen niet behaalt. Je gedrag is ook beperkend als je gedrag van anderen opwekt, wat je eigenlijk niet wilt. Deze gedragsbeperkingen kunnen worden veroorzaakt door gedragsvervormingen als bijvoorbeeld:
 
Achterdocht, Afstandelijkheid, Opschepperij, Behoudzucht, Besluiteloosheid, Doelloosheid, Gelatenheid, Koppigheid, Hoogmoed, Moedeloosheid, Ongevoeligheid, Onverschilligheid, Overdrevenheid, Trots, Passiviteit, Tobberigheid, Volgzaamheid, Betutteling, Grenzeloosheid en Zelfgenoegzaamheid.  
 
Beperkende overtuigingen, beperken je gedrag
 
Jouw gedragsvervormingen worden op hun beurt weer aangewakkerd door jouw beperkende overtuigingen, zoals bijvoorbeeld:
  • Ik moet meetellen en begrepen worden
  • Ik moet altijd presteren en de beste zijn
  • Ik moet altijd gewaardeerd en gerespecteerd worden
  • Ik mag niet lastig zijn.
  • Ik mag mijzelf of anderen niet teleurstellen
  • Ik mag geen hulp vragen en moet altijd alles zelf doen

Beperkende overtuigingen loslaten
 
In de gesprekken wordt onderzocht welke beperkende overtuigingen je levensgeluk en je wensen in de weg staan. Doordat je bewust wordt gemaakt van deze overtuigingen, kun je eens objectief en kritisch naar je eigen gedrag kijken. Je onderzoekt waar deze overtuigingen vandaan komen en hoe realistisch deze nu nog zijn. Wat kost het je dagelijks om deze overtuigingen vast te houden? Wat levert het je op als je deze overtuigingen loslaat? Hoe doe je dat? Welke gedragsreactie van je omgeving kun je dan verwachten? Door de antwoorden op deze vragen, kun je ervoor gaan kiezen om je beperkende gedrag te gaan inwisselen voor gedrag wat jou wél meer oplevert. Deze transitie van 'moeten' naar 'willen' kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten  


25 Reviews van cliënten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 

Behandeling methoden   
 
De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                 
40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials         

Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Mijn zelfhulpboeken

Je kunt ook zelf jouw probleem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt