Burnout begeleiding Almere

Burnout ontstaat wanneer de draaglast de draagkracht van een mens langdurig overschrijdt. Meestal ligt bij het voorkomen of behandelen van een burnout de focus op het verminderen van de draaglast, zoals het verminderen van de hoeveelheid werk en andere activiteiten. Minstens zo belangrijk is het vergroten van je draagkracht. Persoonlijke vervormingen als perfectionisme, altijd alles zelf willen doen of faalangst gecombineerd met een te hoog verantwoordelijkheidsgevoel spelen hierbij vaak een rol.

Welke valkuilen heb je?

De gesprekken starten met het in kaart brengen jouw valkuilen en je gedrag als reactie daarop. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke onderliggende irrationele overtuigingen hier de oorzaak van zijnDeze overtuigingen heb je jezelf vaak dwingend opgelegd en putten je volledig uit. Deze overtuigingen kunnen bijvoorbeeld zijn
 • Altijd gerespecteerd, geaccepteerd en gewaardeerd moeten worden
 • Geen fouten mogen maken en alles moeten controleren
 • Alles zelf moeten doen en geen hulp mogen vragen
 • Geen NEE mogen zeggen of  altijd gelijk moeten krijgen
 • Schuldig voelen als je niet goed presteert
 • Altijd een ander moeten behagen en behaagt moeten worden

Leer hoe je je valkuilen los kunt laten

In de gesprekken word je je bewust gemaakt van je valkuilen die de oorzaak kunnen zijn van je burn-out. Door de bewustwording van je valkuilen én de onderliggende overtuigingen, kun je eens objectief en kritisch naar je eigen gedrag gaan kijken. Je onderzoekt waar deze onderliggende overtuigingen vandaan komen en hoe realistisch deze nu nog zijn. Je bepaalt wat het je kost om deze vast te houden. Je ontdekt wat het je oplevert door deze los te laten en eens te gaan doen wat je werkelijk wilt. Je leert hoe je dat kunt doen om zo te voorkomen dat je weer in je valkuilen stapt. Deze transitie van 'moeten' naar 'willen' kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of mijn zelfhulpboek Niets meer moeten

 
Beter leren omgaan met de dagelijkse gebeurtenissen

Het beter om kunnen gaan met de dagelijkse gebeurtenissen is een samenspel van factoren. In de gesprekken wordt ernaar gestreefd om jouw draagkracht te verhogen door de volgende aanpak:
 • Het aanpakken van je valkuilen en het voorkomen dat je er steeds weer instapt.
 • Het wegnemen van je zorgen over zaken waar je geen invloed op kunt uitoefenen.
 • Het weer richten van je energie op zaken welke wél binnen je invloedssfeer liggen.
 • Beter omgaan met teleurstellingen in jezelf en in anderen.
 • Het verminderen van piekeren en besluiteloosheid
 • Het stellen van nieuwe prioriteiten, het maken van keuzes en hiernaar handelen.
 • Beter leren opkomen voor jezelf en het stellen van je grenzen.
 • Het verbeteren van je werk -en privébalans
40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials         

Het kan zijn dat er nog andere oorzaken zijn die jouw burnout (mede) hebben veroorzaakt. Indien van toepassing worden   daarom onderstaande onderwerpen tijdens de behandeling besproken: 
De behandelingen zijn geschikt voor een lichte burn-out, een opkomende burn-out en burn-out preventie.

25 Reviews van cliënten

Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd. Als gevolg van deze goede resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 

Behandeling methoden   
 
De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v.Tutorials, Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                    Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Mijn zelfhulpboeken

Je kunt ook zelf jouw probleem aan pakken met behulp van mijn zelfhulpboeken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt