Afvallen Almere

Veel van mijn cliënten hebben keer op keer diëten en bewegingsprogramma's gevolgd om af te vallen. Zij vielen hier in eerste instantie goed vanaf. Het lukte hen echter niet om dit langdurig vast te houden en zaten na verloop van tijd weer op hun oorspronkelijke gewicht. De onderliggende oorzaak van hun overgewicht was namelijk niet weggenomen; het emotie eten. Bij onvrede, spanningen, somberheid of conflicten, zochten zij nog steeds hun troost in eten. Om cliënten in o.a. Almere te helpen om hun emotionele eetgedrag te overwinnen heb ik samen met Diëtistenpraktijk van Baar, het programma "Afvallen Almere" ontwikkeld. 

Resultaten behandeling 

De meeste de door mij behandelde cliënten zijn er in geslaagd om hun emotionele eetgedrag te stoppen of zeer sterk te reduceren. Deze cliënten zijn al tijdens de behandeling veel afgevallen. Opvallend hierbij is dat de meeste cliënten gewicht hebben verloren zonder een dieet of extra bewegen, maar alleen door te stoppen met emotie eten. Hoe de behandeling mijn cliënten heeft geholpen vertellen zij zelf op de pagina: Klantenverhalen emotie eten

Behandeling emotioneel eetgedrag

Het doel van behandeling is om het verstoorde emotionele eetgedrag te reduceren door het wegnemen van blokkades, spanningen en emoties die emotioneel eetgedrag kunnen uitlokken. Door deze spanningen te stoppen krijg je ruimte om andere prioriteiten te gaan stellen en nieuwe keuzes te maken. Kiezen voor je gezondheid is, bij mensen met overgewicht, ook meteen kiezen voor afvallen. Het programma "Afvallen Almere" is gebaseerd op Mijn methode ondersteund door Mijn BoekenMijn behandeling is niet geschikt voor mensen met een eetstoornis zoals Boulimia Nervosa of Anorexia. 

Veel van jezelf "moeten"

De manier waarop je met gebeurtenissen omgaat, wordt vaak bepaald door je irrationele overtuigingen, waarbij het moeten overheerst. Je kunt bijvoorbeeld de overtuiging hebben dat je altijd door iedereen gerespecteerd, geaccepteerd en geliefd moet worden. Je kunt ervan overtuigd zijn dat je altijd moet presteren, altijd succesvol moet zijn en geen fouten mag maken. Ook moeten al je wensen altijd vervuld worden.

Ventiel werking

Als je met dergelijke irrationele overtuigingen leeft, zul je moeite hebben met het aanvaarden van tegenslagen en mislukkingen. Door eisen aan jezelf te stellen waar je onmogelijk aan kunt voldoen, kun je je waardeloos gaan voelen, snel gekwetst zijn of boos worden. Om deze "emotionele stoom” af te blazen, zoeken je brein en lichaam naar een uitweg. Bij mijn cliënten wordt deze uitweg gevonden in een ventiel van overconsumptie van ongezond voedsel. Dit zgn. "troost voedsel”, geeft hen dan een kortstondige gevoel van emotionele ontspanning, gevold door een schuldgevoel.  

De vicieuze cirkel  

Jouw omgeving schept vaak het beeld dat je mooi en slank moet zijn om meer geaccepteerd en gewaardeerd te worden. Je hebt dan ook zelf de irrationele overtuiging gekregen dat je mooi en slank moet zijn. Om dit te realiseren moet je van jezelf van alles ontzeggen. Dit is echter een onmogelijke eis die je aan jezelf stelt en is natuurlijk niet vol te houden. Als je dan eens een dag faalt, dan val je weer terug in het emotie eten. Hierdoor krijg je frustraties en teleurstellingen, omdat je het gevoel krijgt dat je geen doorzettingsvermogen en zelfs geen controle meer over je zelf hebt. Ook lukt het je hierdoor niet om af te vallen. Deze spanningen en emoties lokken op hun beurt weer emotie eten uit. De vicieuze cirkel is rond en versterkt hiermee een Laag zelfbeeld

Doel gesprekken

Het doel van de gesprekken is om jouw emotie eten te reduceren door het wegnemen van blokkades, spanningen en emoties die emotionele eetgedrag kunnen uitlokken. Door deze spanningen te stoppen kun je nieuwe prioriteiten gaan stellen en keuzes maken. Kiezen voor je gezondheid, is bij mensen met overgewicht ook meteen kiezen voor gewichtsverlies. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en behoefte worden de onderstaande thema’s behandeld.  

Van "moeten” naar "willen”

Je gedrag is vaak niet gebaseerd op wat je echt wilt, maar op wat je van jezelf moet. Het "doen wat je wilt", kan worden beperkt door onmogelijke eisen die je jezelf hebt opgelegd, zoals bijvoorbeeld:

 • Altijd gewaardeerd, gerespecteerd of aardig gevonden moeten worden.

 • Altijd de omgeving moeten behagen.

 • Anderen en je zelf nooit mogen teleurstellen
 • Altijd mooi en slank moeten zijn

 • Altijd de beste moeten zijn.

 • Geen fouten mogen maken

Onderzocht wordt wat je nu zelf "wilt" en wat je van jezelf "moet". Je vraagt je af wanneer dit "moeten" is gestart. Wat de aanleiding hiertoe was en of dit nu nog wel realistisch is. Wat kost het je om dit "moeten" vast te houden? Wat levert het je op als je dit eens loslaat? Wat zou je echt willen als je een aantal zaken niet meer van jezelf "moet” ? Welke nieuwe prioriteiten ga je dan stellen en welke andere keuzes ga je dan maken?  Deze transitie van 'moeten' naar 'willen' kun je ook zelfstandig realiseren met behulp van mijn Tutorials of door mijn boek Niets meer moeten 

Moet ik afvallen of wil ik afvallen?

Het stellen van nieuwe prioriteiten, andere keuzes maken en hiernaar handelen.

Soms is er geen focus meer op datgene wat eigenlijk de hoogste prioriteit in je leven verdient; zoals bijvoorbeeld je gezondheid, partner, gezin en vrienden. Overtuigingen als; overdreven plichtsgetrouwheid, perfectionisme, faalangst en werkverslaving zijn vaak belangrijke risicofactoren hiervoorDeze overtuigingen zijn vaak zeer dwingend, geven je spanningen en kosten je te veel energie om lang vol te houden.

In de gesprekken zetten we al jouw activiteiten en gevoelens eens op een rijtje. We gaan hierin een orde scheppen en de focus leggen op datgene wat door jou als echte prioriteit in je leven wordt gezien. Je leert ook  gedachten en ergernissen, die je niet wilt of meer kunt beïnvloeden, los te laten. Deze gedachten geven je veel onnodige spanningen en kosten je dagelijks veel energie. Door deze gedachten los te laten kun je de vrijkomende energie en tijd gaan richten op het waarmaken van je echte prioriteiten. Je gaat antwoord geven op de vraag:

Welke prioriteit geef ik aan mijn gezondheid?

3. Het stellen van grenzen 

Vaak wil je wel grenzen stellen in je werk of privé, maar lukt dat maar niet. Een van de oorzaken hiervan kan zijn dat je jezelf bepaalde overtuigingen hebt opgelegd, die jou steeds tegenhouden om jouw grens daadwerkelijk te trekken en dit aan je omgeving kenbaar te maken. Deze belemmerende overtuigingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Altijd gewaardeerd, gerespecteerd of aardig gevonden moeten worden.

 • Altijd de omgeving moeten behagen en niet lastig mogen zijn

 • Jezelf en anderen nooit mogen teleurstellen
 • Altijd de beste moeten zijn.

 • Geen fouten mogen maken.

In de gesprekken gaan we op zoek naar wat jou werkelijk tegenhoud om jouw grenzen te stellen.Je wordt je ervan bewust dat het vasthouden aan deze overtuigingen jou onnodige spanning oplevert en dagelijks veel energie kost. Je leert hoe je deze overtuigingen kunt loslaten en deze kunt inwisselen voor overtuigingen die jou wel helpen om je grens te stellen. Je gaat antwoord geven op de vraag:

Welke grenzen stel ik om af te vallen?

4. Verhogen van je realisatievermogen

Het realiseren van je persoonlijke en maatschappelijke wensen is afhankelijk van je realisatievermogen. Vaak heb je een groot aantal plannen en ideeën die je in de toekomst wilt gaan realiseren. Het blijft meestal bij slechts dromen. Het daadwerkelijk aanpakken en doorpakken, wordt bepaald door je realisatievermogen en de echte wil om je doel te bereiken. Je realisatievermogen kan worden beperkt door beperkende overtuigingen als:

 • Het zal toch wel niets worden, net zoals vroeger eens bij me gebeurde.

 • Je schuldig voelen als het mislukt en er dan maar mee stoppen

 • Bang zijn voor de eventuele gevolgen als het plan mislukt.

 • Zoveel ideeën en plannen hebben waarbij het moeilijk is om de juiste te kiezen.

 • Anderen kunnen het toch altijd beter dan ik.

Het werkt je emotie eten in de hand wanneer je keer op keer je wensen niet realiseert. In de gesprekken gaan we op zoek naar beperkende overtuigingen die jou ervan weerhouden om je wensen waar te maken. Je leert hoe je deze overtuigingen kunt loslaten en deze kunt inwisselen voor overtuigingen die jou wel kunnen helpen om je doel te bereiken. Je gaat antwoord geven op de vraag:

Wat houd mij tegen om af te vallen?

 5. Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid.

Overkomen gebeurtenissen je of bepaal jij ze zelf? Ben je nog wel de regisseur van je eigen leven? Mensen die hun geluk laten afhangen van het gedrag van anderen of omstandigheden, hebben vaak de volgende denkpatronen:

 • Denken in problemen en angsten.
 • De schuld aan anderen geven. Wat kan ik eraan doen, het is immers al jaren zo?

 • Het idee hebben geen invloed uit te kunnen oefenen.

 • Kijken naar wat er niet is. Gefocust zijn op alles wat niet lukt

 • Roddelen, klagen en mopperen, maar er niets aan doen.

 • De situatie het leven laten bepalen en er verder niets aan doen.

 • De huidige problemen met het verleden vergelijken. Vroeger was alles beter.

 • Allerlei excuses bedenken. Ik ga het veranderen, maar nu niet, want ik ben te druk.

 • Op betere tijden hopen, maar vervolgens maar wachten en wachten hierop.

In de gesprekken leer je hoe je de regie weer over jezelf kunt nemen, zelf verantwoordelijk te zijn en je minder afhankelijk van anderen op te stellen. Je gaat antwoord geven op de vraag:

Wie is er verantwoordelijk voor het slagen van het afvallen?

Aanleren van andere vaardigheden om beter om te kunnen gaan met gebeurtenissen

"Het probleem wordt niet veroorzaakt door de gebeurtenis, maar hoe je ermee omgaat”

Door op een praktische en effectieve manier om te gaan met gebeurtenissen en het gedrag van anderen, kun je spanningen en heftige emoties bij jezelf voorkomen. Ook kun je met behulp van deze vaardigheden beter voor je eigen belangen opkomen en gemakkelijker grenzen stellen. Sociale vaardigheden kun je jezelf aanleren. In de gesprekken begeleid ik je hierbij. We maken hierbij gebruik van mijn boek waarin dit aspect is opgenomen.

Afhankelijk van jou situatie en behoefte kunnen onderstaande onderwerpen geheel of gedeeltelijk besproken worden:


Met mijn Mijn methode behandel ik uiteenlopende Probleemgebieden. In de gesprekken streef ik ernaar mijn cliënten zo te begeleiden, dat ze weer in staat zijn om zelf hun probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen zij zelf aan je wat de gesprekken hun hebben opgeleverd.

40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Hoe dat in zijn werk gaat kun je beluisteren in onderstaande twee Introductie Tutorials. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials         

Tevredenheidsgarantie

Vele cliënten hebben inmiddels gebruik gemaakt van Mijn methode, Nagenoeg alle cliënten ondervonden een verbetering van hun klachten. Als gevolg van deze resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Deze garantie wordt gegeven op zowel de gesprekken als de email behandeling. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 

Vergoedingen en belastingaftrek  

Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus

Behandeling thuis

De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v. Telefonische consultenSkype consultenZelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.

Wanneer zoek je hulp?

Vaak geven cliënten mij aan moeite te hebben gehad om hulp te zoeken. Ze schoven dit liever voor zich uit, gingen weer met zichzelf in de slag of zochten naar de oplossing op Google. Op deze manier hielden ze hun probleem vaak jarenlang in stand, zonder een stap verder te komen. Jouw eerste stap vooruit is daarom het erkennen dat je een probleem hebt, accepteren dat het je hier niet meer alleen uitkomt en je dit nu samen met een deskundige wilt gaan oplossen. 
 
Mijn zelfhulpboeken

Mijn boeken ondersteunen de gesprekken en kunnen ook als zelfhulpboek gebruikt worden.  De boeken zijn zo opgezet dat je zelfstandig, maar met behulp van mijn Mijn methode, jouw probleem kunt gaan aanpakken.


  
 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                  Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                               veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                  niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                     gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                        - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                            - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                         - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen