BOEKEN

 

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                  Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                               veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                        geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                  niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                     gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                        - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                            - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                        - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                   - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt