Mijn methode is gebaseerd op een combinatie van beproefde reguliere gedragstherapieën, coachingstechnieken én de ervaringen van cliënten uit mijn praktijk. Met deze methode kunnen de meeste psychosociale Probleemgebieden  behandeld worden. De methode is opgebouwd rondom de uitgangspunten:

1. Van "moeten", naar "willen".

2. Prioriteiten stellen en keuzes maken.

3. Duurzame ondersteuning door mijn boek.

4. Extra ruime gespreksduur.
 
Wat cliënten van mijn methode vinden en welk resultaat het hun oplevert, vertellen zij zelf in  Cliënten aan het woord

1. Van 'moeten' naar ''willen'
 

Het uitgangspunt van de gebruikte Rationeel-Emotieve Therapie (RET) is: 

problemen komen niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met die gebeurtenis omgaat. Deze methode richt zich op gedachten die irrationeel zijn. Vaak zijn dit gedachten die een dwingend karakter hebben en waarin het "moeten" overheerst. Zo kan je bijvoorbeeld de vaste gedachte hebben dat je altijd door iedereen gerespecteerd, geaccepteerd en gewaardeerd moet worden. Ook kan je het idee hebben dat je altijd moet presteren, altijd succesvol moet zijn en geen fouten mag maken. Je kunt er ook van overtuigd zijn dat al je wensen altijd vervuld moeten worden.    

 

 
Het loslaten van het "moeten"
 
Mensen die met dergelijke irrationele overtuigingen leven, zullen moeite hebben met het aanvaarden van teleurstellingen en tegenslagen. Door eisen aan jezelf te stellen waar je onmogelijk altijd aan kan voldoen, kun je je waardeloos gaan voelen, snel gekwetst zijn of boosheid gaan ontwikkelen. Door het jarenlange dwangmatige "moeten" raak je uiteindelijk ook nog eens oververmoeid, depressief of zelfs ziek. In de gesprekken maak ik je bewust van je aanwezige irrationele overtuigingen die jouw probleem veroorzaken. Je onderzoekt waar deze vandaan komen en hoe realistisch deze nu nog zijn. Je bepaalt wat het je kost om deze vast te houden. Je ontdekt wat het je oplevert door deze los te laten en te gaan doen wat echt bij je past. In de gesprekken leg ik je uit hoe je dit kunt doen én gaan we hier samen mee aan de slag.

 
2.  Prioriteiten stellen en keuzes maken.

Door mijn gebruik van de  Acceptance and Commitment Therapie  (ACT), ga je andere prioriteiten stellen, keuzes maken en hier naar handelen. Ook ga  je je meer richten op zaken die je kunt beïnvloeden, in plaats van controle proberen te krijgen over zaken die niet door jou te beïnvloeden zijn. Besproken wordt:

  • rationaliseren: Het leren scheiden van je kennis, ideeën of overtuigingen van je gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven. Dit geeft je dus de keuzevrijheid om het soms dwangmatige 'advies' dat je brein je geeft op te volgen of juist niet.
  • acceptatie: Leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven of het verleden.
  • zonder vooroordelen: De vaardigheid ontwikkelen om oordeelvrij in het hier-en-nu, je gedrag te observeren en te ondergaan. Dit, zonder actie te ondernemen om (nare) gevoelens te vermijden, te controleren of vast te houden.
  • realistisch zelfbeeld: Het jezelf leren zien in een realistische context (samenhang) met je omgeving. Het gaan van een Laag zelfbeeld naar een een volwassen en realistisch zelfbeeld wat beter bij je past.
  • stellen van prioriteiten: Opnieuw bepalen waar je echt voor gaat in je leven. Bepalen van de rangorde van hetgeen je bezig houdt,keuzes maken en hier naar handelen.
  • bereidheid te kiezen: Je gedrag stap voor stap veranderen in de richting van je prioriteiten
3. Duurzame ondersteuning door mijn boeken en tutorials

Ook in mijn Tutorials en boeken en zijn bovenstaande therapieën verwerkt. De boeken ondersteunen de tutorials en gesprekken, maar kunnen ook als zelfhulpboek gebruikt worden. Steeds kun je wat besproken is nog eens rustig nalezen. Ook kun je bij toekomstige situaties, of gewoon periodiek, met de boeken en tutorials controleren of je nog wel op de goede weg zit. Dezen hebben ook invloed op de duurzaamheid van de gedragsverandering. Door de boeken vervliegen de gesprekken én de methode niet. Je kunt jaren later weer "in het gesprek zitten", door simpelweg een boek te pakken. 


 
  
    
‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                     Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                                 veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                         - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                             - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                          - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt

4. Extra ruime gespreksduur

Ik hanteer een langere gespreksduur dan de standaard 45 minuten die bijvoorbeeld psychologen hanteren. Onze gesprekken duren meestal zo rond de 1 1/2 uur. Door deze langere gespreksduur hebben we meer ruimte om jouw probleem zonder tijdsdruk, in alle rust, diepgaand en zorgvuldig te bespreken. Zo kunnen we vaak belangrijke onderwerpen in een keer afronden, zonder deze steeds door te hoeven schuiven naar een volgende keer. Hierdoor maken we meestal sneller progressie en reduceren we tegelijkertijd het aantal afspraken. Gemiddeld hebben mijn cliënten aan 4 gesprekken voldoende.