Psychosociale Coaching Almere

Een psychosociale coach verleent hulp aan mensen die (tijdelijk) met zichzelf in de knoop zitten. Er is sprake van psychosociale problematiek of anders gezegd; levensloopproblematiek. Het gaat dus om problemen waar ieder mens in de loop van zijn leven mee te maken kan krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: burn-out, ontevredenheid, somberheid, neerslachtigheid, onzekerheid, stress, conflicten, verlies van een dierbare, teleurstellingen, het niet kunnen stellen van prioriteiten, het niet kunnen maken van keuzes, problemen in je werk of in je relatie, werkeloosheid en ontslag.
 
Neerwaartse spiraal
 
Problemen op het ene gebied veroorzaken vaak ook weer problemen op een ander gebied. Zo ontstaat er een neerwaartse spiraal. Na verloop van tijd wordt het steeds moeilijker om hier nog zonder hulp uit te komen.

Problemen weer zelf kunnen oplossen
 
Een psychosociale coach is er vooral op gericht mensen zo te begeleiden, dat ze na verloop van tijd opnieuw - net als voorheen - in staat zijn hun problemen zelf op te lossen. Door meer in balans te zijn kunnen ze vaak weer op eigen kracht verder. Ze hebben bovendien ook geleerd, hoe ze in de toekomst nieuwe problemen anders en beter kunnen aanpakken. 

Mijn methode

Ik maak bij Mijn methode gebruik van een aantal reguliere therapieën, coachingtechnieken en de ervaringen van de cliënten in mijn praktijk.Ook in mijn boeken is dit in elk hoofdstuk verwerkt. Mijn boeken ondersteunen de gesprekken en worden steeds actief gebruikt. Na een gesprek kun je hetgeen besproken is nog eens rustig thuis nalezen. Ook kun je bij toekomstige situaties, of gewoon periodiek, met een boek controleren of je nog wel op de goede weg zit. De boeken hebben ook invloed op de duurzaamheid van de gedragsverandering. Door de boeken vervliegen de gesprekken én de methode niet. Je kunt jaren later weer "in het gesprek zitten", door simpelweg mijn boek te pakken. 

Mijn behandeling

De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is allang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. De start van mijn behandeling bestaat uit een uitgebreid intake gesprek. Hierin maak ik jouw onderliggende probleem aan je zichtbaar en bepalen we de verdere behandeling en doorlooptijd. Je kunt kiezen voor een behandeling  d.m.v. Telefonische consultenSkype consulten, Zelfhulpboeken of de  ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar. 


Zelfhulp

Je kunt er ook voor kiezen om zelfstandig aan de slag te gaan met de door mij ontwikkelde behandelmethode. Door een of beide boeken te bestellen kun je snel van start.

  

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                  Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                               veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                        geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                  niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                     gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                        - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                            - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                         - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                    - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt