Coaching Almere

Welkom bij mijn praktijk. Ik kan je helpen als je met jezelf in de knoop zit door bijvoorbeeld neerslachtigheid, somberheid, piekeren, besluiteloosheid of het moeilijk om kunnen gaan met stress, conflicten, teleurstellingen of tegenslagen. Op de pagina Voor Wie kun je zien of mijn hulp ook bij jou past.  

Wie ben ik

Ik ben Koos van der Hoeven.  Naast certificering als  gedragscoach ben ik tevens gediplomeerd op het gebied van klinische psychologie en algemene psychologie. Ik ben eveneens in het bezit van een afgeronde medische basis opleiding. Mijn achtergrond en motivatie om jou te willen helpen kun je lezen op de pagina  Wie ben ik

Mijn methode  

In de gesprekken gebruik ik mijn eigen Methode die gebaseerd is op een combinatie van reguliere gedragstherapie, coachingtechnieken én de ervaringen van mijn cliënten. Ik behandel hiermee de meeste Probleemgebieden . In de gesprekken streef ik ernaar jou zo te begeleiden, dat je weer in staat bent om zelf je probleem op te lossen. In Cliënten aan het woord vertellen 25 cliënten hoe zij door mij geholpen zijn. Klantenverhalen m.b.t. werkgerelateerde problemen kun je lezen op de pagina Klantenverhalen werkproblemen

Behandeling methoden

De tijd dat je met je probleem bij een therapeut in de buurt op bezoek moest, is al lang voorbij. Mijn behandeling krijg je gewoon thuis. Je hoeft er de deur niet voor uit. Studies hebben inmiddels aangetoond dat een deskundige behandeling op afstand even effectief is als een face to face behandeling. Je kunt bij mij kiezen voor een behandeling d.m.v. 40 Tutorials,  Telefonische consultenSkype consulten, 2 Zelfhulpboeken of de ZelfstudiesDoor deze laagdrempelige behandelwijzen is mijn hulpverlening voor iedereen bereikbaar en wereldwijd beschikbaar.
 
Tevredenheidsgarantie

Vele cliënten hebben inmiddels gebruik gemaakt van mijn Mijn methode. Nagenoeg alle cliënten ondervonden een verbetering van hun klachten. Als gevolg van deze resultaten bied ik dan ook een tevredenheidsgarantie. Deze garantie wordt gegeven op zowel de gesprekken als de email behandeling. Als er na het tweede gesprek geen verbetering in je klachten optreedt, breng ik je niets in rekening. De voorwaarden kun je lezen op de pagina Tevredenheidsgarantie 

Vergoedingen en belastingaftrek  
 
Vaak is het mogelijk voor particulieren om de kosten voor de consulten geheel of gedeeltelijk af te trekken van de inkomstenbelasting. Werknemers krijgen de kosten veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Ondernemers kunnen de kosten voor coaching in mindering brengen op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over deze mogelijk heden kun je vinden op de pagina  Vergoedingen & Fiscus
 

                                                                                                 


40 beschikbare Tutorials

Met mijn Tutorials kun je ook zelfstandig jouw probleem aanpakken door o.a. jouw overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten te veranderen. Het volledige aanbod van beschikbare Tutorials kun je vinden op de pagina Tutorials


Wanneer  zoek je hulp?

Vaak geven cliënten mij aan moeite te hebben gehad om hulp te zoeken. Ze schoven dit liever voor zich uit, gingen weer met zichzelf in de slag of zochten   naar de oplossing op Google. Op deze manier hielden ze hun probleem vaak                        
jarenlang in stand, zonder een stap verder te komen. Jouw eerste stap vooruit             
is daarom het erkennen dat je een probleem hebt, accepteren dat het je hier                         
niet meer alleen uitkomt en je dit nu samen met een deskundige wilt
gaan oplossen. 

Mijn zelfhulpboeken

Mijn boeken ondersteunen de Tutorials en de gesprekken. De boeken reiken oplossingen aan voor uiteenlopende probleemgebieden en zijn gebaseerd op Mijn methode en mijn ervaringen met cliënten in de praktijk.


  

‘Niets meer moeten’, kan echt!  Zou het niet                                  Waarom kan jouw collega wel omgaan met
heerlijk zijn als je eens  op een dag  niet meer                               veel stress en jij niet? Waarom kan een 
zoveel van jezelf ‘moet’  en  je voortaan alleen                               andere wel voor zijn belangen opkomen,
nog  maar doet wat je werkelijk wilt.  Met dit                                   maar vermijd jij liever het conflict. Dit boek
boek ga je stap voor stap in  de transitie                                         geeft je hierop een antwoord. Problemen komen
van ‘moeten’ naar ‘willen’ , met als einddoel:                                   niet voort uit een gebeurtenis, maar hoe jij met
Niets meer moetenLees verder                                                      gebeurtenis omgaat. Lees verder     

Onderwerpen boek:                                                                    Onderwerpen boek:

- Van 'moeten' naar 'willen'                                                              - Beperkend gedrag
- Niets meer moeten                                                                        - Omgaan met stress
- Besluiteloosheid                                                                            - Omgaan met conflicten
- Omgaan met teleurstellingen                                                        - Werk en privébalans 
- Stoppen met piekeren                                                                   - Realisatievermogen
                                                                                                         - Doen wat je wilt